วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 2 คน
 ผู้เข้าชม   18,652  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

  

 

    ปี 2520    รับโล่รางวัลที่  1  และป้ายรางวัล จากนายสวัสดิ์    ศรศึก  ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ในเขต 6  ในฐานะที่สหกรณ์สามารถก่อสร้างฉางเอนกประสงค์เสร็จก่อนสหกรณ์อื่น ในเขต 6  ขณะนั้น    

   

   11  พฤษภาคม 2532 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2532  (ครั้งแรก) 
 

   26 กุมภาพันธ์ 2539  ประธานกรรมการ(นายยงยุทธ  แววหงษ์)  ได้รับโล่รางวัล กรรมการสหกรณ์ดีเด่น   ประจำปี 2539     


 

   26 กุมภาพันธ์ 2539  ผู้จัดการใหญ่(นายวินัย   หารต๊ะ)  ได้รับโล่รางวัล ผู้จัดการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2539    

         

 

   26 กุมภาพันธ์ 2540 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ของภาคเหนือ ประจำปี 2540 


 

 

     9 พฤษภาคม 2540  สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2540 (ครั้งที่ 2)   

 

   

     26 กุมภาพันธ์ 2545 สหกรณ์ได้รับโล่รางวัลในงานวันสหกรณ์แห่งชาติในฐานะ  “ สหกรณ์สามารถดำเนินการเป็นที่ยอมรับใน- 

                                         ขบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ”  จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

     

     26  กุมภาพันธ์   2550  สหกรณ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ของภาคเหนือ ประจำปี  2550

 

   

    10  พฤษภาคม  2550   สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชติ  ประจำปี 2550  (ครั้งที่  3)

 

     3   ธันวาคม   2550    สหกรณ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  " คนดีศรีเกษตร " รางวัลชนะเลิศด้านสถาบันเกษตรกร  จากคณะเกษตรศาสตร์ 

                                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่  5

 
วันที่ : 18 พ.ค 2549


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707