วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 2 คน
 ผู้เข้าชม   18,631  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สหกรณ์ฯท่าวังผา มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตร
สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556

                                       การมอบปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาวฯ ให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ 300 ไร่

                                 เมื่อวันอังคารที่  9  กรกฎาคม 2556  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด นำโดยนายสุทัศน์   อุทธิยา ประธานกรรมการดำเนินการ นายทูล  ใบยา เลขานุการสหกรณ์ และนายวินัย   หารต๊ะ  ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ได้มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2556  ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่แปลงนาในตำบลศรีภูมิ และป่าคา ในพื้นที่คลองส่งน้ำ 3 R  และ 4 R  เนื้อที่  300 ไร่ ๆ ละ  25 กก. รวมมูลค่ามูลปัจจัยการผลิตที่มอบให้การสนับสนุนฟรี ครั้งนี้ จำนวน  7,500 กิโลกรัม มูลค่า  60,000.00 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายสนิท   ปัญญาวงค์ เกษตรอำเภอท่าวังผา  นายเสน่ห์  แอฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลป่าคา พร้อมด้วยนายรัตน์   พุฒหมื่น ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยเกษตรกรบ้านหนองม่วง บ้านสบย่าง และบ้านฝายมูล เข้ารับปัจจัยการผลิตที่บริเวณตลาดกลางสินค้าการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

                               การมอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมมูลค้างคาว ตราสหกรณ์ท่าวังผา ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 123 คน โดยทางสหกรณ์จะให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่าทั้งสิ้น  180,000.00 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพเพื่อคืนสภาพความสมบูรณ์ให้กับดิน และเพิ่มผลผลิตข้าวในโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทูลเกล้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ฯ ให้ได้คุณภาพผลผลิตส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภคหนึ่ง  คัดเป็นเกรดเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือส่งต่อโรงสีข้าวพระราชทานฯ เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายต่อให้กับสมาชิก หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ต่อไป

                                                                                                *************

 
วันที่ : 13 ก.ค 2556


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707