วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 3 คน
 ผู้เข้าชม   18,689  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
ที่จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่น ปี 2556 เพื่อรับโล่พระราชทา
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่น ปี 2556 เพื่อรับโล่พระราชทาน
 
 
วันที่ข่าว : 10 พฤษภาคม 2556

       เป็นประจำทุกปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาคัดสรรสมาชิกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่องให้เป็นสมาชิกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

       สำหรับการคัดสรรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ,สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน 15 ราย และมีสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 7 แห่ง นอกจากนี้มีปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน 2 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

    ๑. อาชีพทำนา ได้แก่ นายช่วย สาสุข บ้านเลขที่ ๑๔ บ้านโพนละมั่ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

    ๒. อาชีพทำสวน ได้แก่ นายบำรุง หนูด้วง บ้านเลขที่ ๗๗/๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    ๓. อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๖ บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

    ๔. อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายการุณ ศุขะพันธ์ บ้านเลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

    ๕. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางกองงัน จำนงค์บุญ บ้านเลขที่ ๓๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

    ๖. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

    ๗. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ร้อยเอกนายแพทย์ปัญญา ยังประภากร บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

    ๘. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายธนภณ แสงสุบิน บ้านเลขที่ ๓๔/๔ ซอยวังปลานิล หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

    ๙. อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายบัวพันธ์ บุญอาจ บ้านเลขที่ ๖๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 

    ๑๐. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ น้ำได้ แก่นายสมชาย ต้นหิรัญมาศ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

    ๑๑. สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายมาโนช โพธิ์เมือง บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

    ๑๒. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายนิมิตร ทักโลวา บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่๑ บ้านนางัว ตำบลนา งัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

    ๑๓. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายอาทิตย์ มติธรรม บ้านเลขที่ ๔๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    ๑๔. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นางนงนุช ยังปากน้ำบ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

    ๑๕. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายวาทิน คันธี บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

    ๑. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านเลขที่ ๕๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

    ๒. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำกัด จังหวัดสระบุรี บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

    ๓. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร บ้านเลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

    ๔. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตรจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๕. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ บ้านเลขที่ ๑๓๐/๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

    ๖. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด จังหวัดนครปฐม บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

   ๗. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ บ้านเลขที่ ๕๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

    ๑.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายโชคดี ปรโลกานนท์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองทุเรียน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

    ๒.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสุวิทย์ ไตรโชค เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เลขที่ ๕๘ คลองปากกราน หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       ทั้งนี้เกษตรกรเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ,สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

                                                                                                            [email protected]  สนับนุนข่าวฯ
 
วันที่ : 10 พ.ค 2556


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707