วันที่ 18 มกราคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 2 คน
 ผู้เข้าชม   18,650  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ
ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ
                                      ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

 

 

        นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2552) รวมทั้งสิน 12 ท่าน    

     กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย    ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วย ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2540 แต่ในปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับใหม่ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2552 เพื่อใช้แทนระเบียบฉบับเดิม (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)

       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดังภาพประกอบรายละเอียดนักสหกรณ์แห่งชาติ

        หมายเหตุ  เนื่องจากยังไม่สารมารถหารายละเอียดข้อมูลนักสหกรณ์แห่งชาติที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว จึงใช้การค้นหาข้อมูลจากที่ได้มีการนำแผยแพร่ทางเว็บไซต์ พยายามค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อมูลมาได้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามจะพยายามค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มต่อไป หากท่านมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าจะกรุณาช่วยส่งข้อมูลให้ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง โดยส่งทางอีเมล [email protected] อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   นายเชิญ บำรุงวงศ์                       

 นายเชิญ  บำรุงวงศ์   

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :     

สาขา    :     

    

 

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์      

              ศ.ดร.อาบ นคะจัด                                

 ศ.ดร.อาบ  นคะจัด   

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543          

 สาขา    :  วิชาการสกรณ์      

  

 

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •   ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์ 

                               

      นายคิด เฉลิมวรรณ์                                                       

  นายคิด เฉลิมวรรณ์     

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :    

  สาขา    :               

   

 

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                          

      นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์                                            

 นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน์   

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :    

  สาขา    :      

  

 

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
 •   ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

                                

                  นายอยู่ สมานมิตร                          

 นายอยู่  สมานมิตร  

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543  

 สาขา    : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ 

    

 

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •  โครงการส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์                         

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท                                

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท    

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2546  

 สาขา    :  วิชาการสหกรณ์     

 

 

      ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •  งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์     

                    

        นายวิฑูรย์ แนวพานิช                        

 นายวิฑูรย์  แนวพานิช    

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2547 

 สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์   

 

 

      ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
 •   ที่ปรึกษาสมาพันธ์์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย                             

         รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา                         

 รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา   

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2549 

 สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์    

 

 

     ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย 
 •     รองประธานกรรมการสมาคมธนาคารสหกรณ์ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
 •   รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย              

           นายศุภชัย ศรีศุภอักษร                               

 นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร   

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550  

 สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  

 

      ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย     จำกัด
 •   ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
 •   รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย 
 •    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด                           

           รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ                                

 รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ     

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550   

 สาขา    :  วิชาการสหกรณ์    

 

 

      ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
 • ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • านวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการผลิตมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารสหกรณ์ ผู้สอน/วิทยากรทางวิชาการสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน 

 

                                  

     ดร. เฉลิมพล    ดุลสัมพันธ์

     นักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  2553                                     

    สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย
 • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด                                                        

                    

  

 
วันที่ : 15 ต.ค. 2552


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707