วันที่ 7 ธันวาคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 0 คน
 ผู้เข้าชม   0  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

           

 1.ประวัติความเป็นมา
         
             1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ   สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด     ตั้งอยู่เลขที่   416   หมู่ที่ 7   ถนนน่าน -  ทุ่งช้าง   ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  55140  โทร.0 – 5479 - 9060, 0 - 5475- 5152-3  โทรสาร.0 - 5475- 5572  www.cooptp.com , E – mail :[email protected]     อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน   41  กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ  ดังนี้
             - ทิศเหนือ       จด ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว และตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
             - ทิศใต้           จด ตำบลบ่อ อำเภอเมือง และตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน
             - ทิศตะวันออก    จด ตำบลศิลาเพชร ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
             - ทิศตะวันตก      จด ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

             1.2 ประวัติการจัดสหกรณ์      สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด  จดทะเบียนตามพระราช-บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  เป็นประเภทสหกรณ์  “การธนกิจ”    เมื่อวันที่   9   พฤษภาคม   2516     เลขหมายทะเบียน กสก. 8/2516  มีสมาชิกแรกตั้ง  9  กลุ่ม จำนวน  242   คน  มีทุนดำเนินงานครั้งแรก  12,100 บาท ต่อมาเมื่อทางราชการ   ได้จัดประเภทสหกรณ์ใหม่ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น " สหกรณ์การเกษตร "   เมื่อวันที่  3   ตุลาคม  พ.ศ.  2516

             1.3  สมาชิกและกลุ่มสมาชิก
                    นับถึงปีทางบัญชีสิ้นสุด  31  มีนาคม  2558  นับเป็นปีที่ 42  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา  จำกัด  มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,321  คน  แยกเป็นสมาชิกสามัญ  4,215  คน  และสมาชิกสมทบ  2,106  คน  อยู่ทุกอำเภอในจังหวัดน่าน สมาชิกสามัญแบ่งออกเป็น  39  กลุ่ม    สังกัด   59  หมู่บ้าน  ในท้องที่  9  ตำบล  ดังนี้

1.     ตำบลท่าวังผา                 จำนวน  6  กลุ่ม      สมาชิก         462      คน

2.     ตำบลศรีภูมิ                  จำนวน  8  กลุ่ม    สมาชิก        1,000         คน

3.     ตำบลป่าคา                   จำนวน  5  กลุ่ม    สมาชิก           702       คน

4.     ตำบลตาลชุม                จำนวน 10  กลุ่ม    สมาชิก        1,090       คน

5.     ตำบลริม                       จำนวนกลุ่ม    สมาชิก           202       คน

6.     ตำบลจอมพระ              จำนวน   1  กลุ่ม     สมาชิก            86      คน

7.     ตำบลผาตอ                  จำนวน  2  กลุ่ม   สมาชิก             221     คน

8.     ตำบลผาทอง                 จำนวน   2  กลุ่ม   สมาชิก            172     คน

9.     ตำบลแสนทอง             จำนวน  4  กลุ่ม  สมาชิก            280      คน

             
1.4   ทรัพย์สินของสหกรณ์             
                       วันที่ 31 มีนาคม  2558  สหกรณ์มีทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  373,946,220.53 บาท  ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคารฯ ลูกหนี้ และมีสินทรัพย์เป็นของตนเอง  ดังนี้

 • ที่ดิน จำนวน  11  แปลง   เนื้อที่  37 / - / 85  ไร
 • สำนักงาน  1  หลัง พร้อมอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย
 • ฉางเอนกประสงค์ ขนาดความจุ  500  เกวียน  2  หลัง และโกดังเก็บสินค้า 2 หลัง
 • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด  8  หัวจ่าย   สถานีฯ  และสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง สาขา  ดอนตัน ขนาด  4 หัวจ่าย  1 สาขา
 • ร้านค้า Q-Shop ที่สหกรณ์ฯ 1 แห่ง ตลาดนัดสินค้าชุมชน 1 แห่ง และร้านค้าสาขา 7 แห่ง
 • รถยนต์บรรทุกน้ำมันฯ 18 ล้อ ความจุ  32,000 ลิตร จำนวน   1 คันรถบรรทุก  6  ล้อจำนวน  2  คัน และบรรทุก  4 ล้อ  จำนวน  3  คัน
 • เครื่องคัดเกรดส้มเขียวหวาน จำนวน  3 เครื่อง  เครื่องคัดเกรดลำไย  จำนวน  3 เครื่อง
 • โรงดองผลิตผลการเกษตร ขนาดความจุ  3 x 3 x 3  เมตร จำนวน 60 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ฯ
 • ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจำตำบล   พร้อมอาคารสำนักงาน  ฉาง  ลานตาก  จุดตรวจสอบ   เครื่องชั่ง   และอุปกรณ์สำนักงาน  ในพื้นที่  14 / - / 11  ไร่
 • อาคารตลาดนัดสินค้าชุมชนขนาดใหญ่  1 หลัง ห้องแถวสำหรับเช่าจำหน่ายสินค้า 14 ห้อง  และอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นติดถนนน่าน – ทุ่งช้าง เพื่อให้เช่า จำนวน  2  คูหา
 • เครื่องอบลดความชื้นข้าวโพด    ขนาด 30 ตัน  จำนวน  1   เครื่อง
 • โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ , ปุ๋ยหมัก  งบฯ  CEO พร้อมอุปกรณ์การผลิต ครบชุด
 • โรงผสมอาหารสัตว์  ขนาดกำลังผสมครั้งละ  1,000 กิโลกรัม    จำนวน  1   ชุด
 • รถโฟกลิฟฟ์  ขนาดยก  3  ตัน จำนวน  1  คัน
 • รถตู้คอมมิวเตอร์   จำนวน  1  คัน
 • รถตักล้อยางโคมัสสุ  ขนาด  1.7 คิว       จำนวน   1 คัน

                                                            
 วิสัยทัศน์(VISION)

“  เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ   ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกพร้อมชุมชน  เน้นบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี    และมีความเป็นเลิศด้านผู้นำสหกรณ์  ”

ค่านิยม(VALUE)

“  เป็นองค์กรที่ให้บริการ  โดยยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง  ”
 “ บริการดี   มีน้ำใจ  กำไรคืน ”
“ การบริหารจัดการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล ”
                      
 พันธกิจ(MISSION)

1.    พัฒนาด้านธุรกิจ  เน้นการตลาดนำการผลิต
2.    พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  และชุมชน
3.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
4.    พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
                                                       

 นโยบายของสหกรณ์(Policy)

 1.   ขยายการรับสมาชิกใหม่  ทั้งสามัญและสมทบ  ในอำเภอท่าวังผา  และทุกอำเภอในจังหวัดน่าน
2.   ส่งเสริมการระดมทุน โดยการระดมหุ้น และเงินออมจากสมาชิก 
3.   ลดดอกเบี้ยเงินกู้  เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสมาชิก
4.  ส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
     สมาชิกและชุมชน
5    ขยายธุรกิจบริการ การตลาด และแปรรูปผลิตผล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
6.   ส่งเสริมอาชีพในหมู่สมาชิก และพัฒนาอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีสหกรณ์
7.   ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก คู่สมรส และชุมชน
8.   นำระบบการบริหารงานยุคใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร และการติดตามประเมินผล
การบริหารธุรกิจ ทำแบบครบวงจร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Coso Enterprise Risk Management (COSO ERM)

2.   วัตถุประสงค์ขององค์กร
           สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์     รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
           การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรแก่สมาชิก   การรับฝากเงิน   การจัดหาสินค้า  ปัจจัยการผลิตหรือสิ่งของที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิก  การส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิก  การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อจัดการขาย   การแปรรูปผลผลิตออกจำหน่าย      และการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก และกระทำการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  คำสั่งตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

3.   รายชื่อผู้บริหารสหกรณ์

สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ   จำนวน  15 คน    ซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่-สามัญประจำปี  ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2557   เป็นผู้บริหารงานสหกรณ์  ประกอบด้วย

   ที่

                ชื่อ – สกุล

                       ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายวิทูรย์            พุฒหมื่น
นายสุรินทร์         สุภา
นางบุญทา          วิทยาภัค
นายเล็ก               เสนปิน
นายสิงห์             ยอดสาร 
นายบุญนัก         ธรรมราช
นายเมธี              ทะจีน
นายสุทัศน์          อุทธิยา      
นายนุ                แก้วทิตย์
นายบุญนัก         สุทะ
นายชุมพล         วงค์ไชยา 
นายสุวิทย์          หารต๊ะ
นางทูล              ใบยา
นายนาท            ยอดสาร

         ประธานกรรมการ
         รองประธานกรรมการ
          เลขานุการ
          เหรัญญิก
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
          กรรมการ
 หมายเหตุ กรรมการเสียชีวิต 1 คน         

ฝ่ายจัดการ  เป็นผู้รับนโยบายของฝ่ายบริหารสหกรณ์ฯ  มาปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน    โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำกับดูแล มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ปัจจุบันมีอยู่  จำนวน 41  คน ประกอบด้วย 

  ที่

               ชื่อ – สกุล

                       ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8

นายวินัย                 หารต๊ะ
นางนงเยาว์             เมืองคำ
นางพวงผกา            ขจรกิตติศักดิ์
นางลำไย                 โพธิรังสิยากร
นางประภาพร           ศิริรัตน์
นางพจนาฎ              ฆะปัญญา
นางมาลี                  ภิราญคำ
นางกิ่งแก้ว               ใบยา

ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(คอมพิวเตอร์)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นายชุมพล               ท้าวฮ้าย 
นายสกุล                  คำรศ
นางบรรณวตี           พงษ์สุภษะ
นางสาวศิรินา          กาวิชา
นายวีระชัย              อุทธิยา
นางสาวชนิดาภา     เนตรทิพย์
นางสาวอรัญญา      ไชยสลี
นางทัศนีย์                จันต๊ะยอด
นางสุภาพ              ธิมา
นางนัดดา               ท้าวฮ้าย
นายสิริวัฒน์           สุทธหลวง
นายวัชรินทร์           ปัญญา
นายสุวิชช์                สิทธิ
นายทองเปรียว         อุดมสุข          
 นางเพ็ญจิต             เศวตนัย
นางลำดวน              อ๊อคลาว        
นางวราพร               ปัญญาโรจนกุล
นางนิภาพร              ปัญญา
นางจิรัชญา              ปาโน
นายดอน                 ขัติยศ
นางกาญจนา           สุทธหลวง
นายสมัคร                ชัยมงคล
นางเฮือง                 สมจารย์ 
นายยุทธภัทร           ปาทิ
นายทองเปรียว         อุดมสุข
นายกิม                    ธิมา
นายเด่น                   ดอนภักดี 
นายชยณัฐ               นิรันรัตน์
นายอวยชัย               พุฒหมื่น

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(โครงการฯ)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(ติดตามหนี้ฯ)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาด
พนักงานจัดส่งสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการฯ
พนักงานบริการ(แม่บ้าน)
ผู้จัดการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันฯ
ผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายสถานีบริการฯ สาขาดอนตัน
เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกขนส่งน้ำมันฯ
พนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาสำนักงานใหญ่
พนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาสำนักงานใหญ่
พนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาสำนักงานใหญ่
พนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาสำนักงานใหญ่
พนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาสำนักงานใหญ่
พนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาบ้านดอนตันพนักงานจ่ายน้ำมันฯ  สาขาบ้านดอตตัน
ยามรักษาความปลอดภัย  สาขาบ้านดอนตัน
แม่บ้านทำความสะอาด ฝ่ายสถานีบริการฯ
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
นักการภารโรง
ยามรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รายการสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ผู้จัดการฝ่ายแปรรูป-โรงงานฯ

38
39
40
41

นายไสว                   ธนะขว้าง
นายณรงค์น้อย         เปาป่า
นายประยงค์            หมื่นจันทร์
นายสมบูรณ์            หนูพุฒ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ข้อมูลฯ
ยามรักษาการณ์ฯ ตลาดกลางฯ/โรงดองฯ
ลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ให้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์    จำนวน  2  คน ได้แก่
1.   นายณรงค์ฤทธิ์        วงค์ลาว
2.   นางอริสา               มะโนทร    

ที่ปรึกษาสหกรณ์
ทางสหกรณ์ฯ ได้เรียนเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คอยให้คำแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในกิจการทั้งปวง ให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. นายอำเภอท่าวังผา                    ประธานที่ปรึกษาฯ
2. นายสนิท            ปัญญาวงค์      เกษตรอำเภอท่าวังผา           ที่ปรึกษาด้านการเกษตร
3.  นายสมยศ         ภิราญคำ          รองเลขาธิการ กฟก.              ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
4.  นายสุเชษฐ์         พันธุ์แก้ว         นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา    ที่ปรึกษาด้านกิจการทั่วไป
5. นายพงศ์ศรัณย์   ปิตุภาณุวิชช์กุล  นักวิชาการภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์
            มีข้าราชการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน และสำนักงานสหกรณ์อำเภอท่าวังผา  เป็นผู้ให้คำแนะนำส่งเสริมด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  ได้แก่ 
1.  นางเยาวรัตน์          เรืองศาตรา           สหกรณ์จังหวัดน่าน
2.  นายปัญญา             ทับทิมแดง           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
3.  นายธนพ               นับแสง               เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

4.  การดำเนินงานทางธุรกิจ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด  มีภารกิจหลักที่ให้บริการแก่สมาชิกสามัญ และสมาชิก-

สมทบ(ผู้สมัครใช้บริการ) แบ่งออกเป็น   6  ธุรกิจ กับ   1   แผนก   ดังนี้

 

 • ธุรกิจสินเชื่อ  สหกรณ์ฯให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อนำไปลงทุนด้านการเกษตรตามวัตถุ-ประสงค์ตามหลักเกณฑ์ และภายใต้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฯ ของสหกรณ์อยู่  6  ประเภท  คือ
  1.1   เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการอื่น  กำหนดชำระคืนเสร็จภายในระยะเวลา  12 เดือน
  1.2   เงินกู้ระยะสั้นเพื่อผลิตผลหลัก กำหนดชำระคืนเสร็จภายในฤดูกาลผลิต
  1.3   เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี
  1.4    เงินกู้ระยะปานกลางพิเศษ  กำหนดชำระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี
  1.5   เงินกู้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ กำหนดชำระคืนเสร็จภายในระยะเวลา  10 ปี
  1.6    เงินกู้ระยะยาว   กำหนดชำระคืนเสร็จภายในระยะเวลา  15 ปี 
  สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกตามระดับชั้น ในอัตราร้อยละ 6.00 – 10.00 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ณ วันสิ้นปีทางบัญชีสิ้น 31 มี.ค.58 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  จำนวน  185,813,826.38 บาท ให้สหกรณ์อื่นและกลุ่มสตรีสหกรณ์กู้ยืม  จำนวน 18,000,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น  203,824,546.17  บาท

 

 • การรับฝากเงิน      
  สหกรณ์ฯรับฝากเงินจากสมาชิก โดยเปิดบริการรับฝาก – ถอน  ให้แก่สมาชิก ตั้ง-แต่เวลา 08.30 – 15.00 . ทุกวันทำการ สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากแก่สมาชิกสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ปัจจุบันสหกรณ์บริการรับฝากเงินจากสมาชิกอยู่ 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2558 มียอดเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น  229,556,136.65 บาท

 

 • ธุรกิจการซื้อ
  สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ตามความต้องการ  ได้แก่ วัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน   ไว้คอยบริการที่ร้านค้าศูนย์กลางของสหกรณ์ และร้านค้าสาขาตามกลุ่มหมู่บ้าน จำนวน 7 สาขา เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 . วันจันทร์ – วันเสาร์ โดยทางสหกรณ์มีรถบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงร้านค้าเข้าสู่ร้านค้า Q-Shop ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  จำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกสามัญ และสมทบ  เป็นเงิน 20,567,446.05 บาท

 

 • ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  สหกรณ์ฯเริ่มเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2537  เป็นสถานีบริการขนาด 4 ตู้(8 มือจ่าย) โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 3 , แก๊สโซฮอล์ 91  แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องทุกชนิด ในราคาที่ยุติธรรม  เริ่มเปิดสถานีบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 . ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   และเปิดสถานีบริการน้ำมันระดับตำบล ที่สาขาบ้านดอนตัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เป็นสถานีขนาดกลาง ขนาด 2 ตู้(4 มือจ่าย) เพื่อเป็นการขยายการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  และยังมีปั๊มหลอดซึ่งอยู่ตามสาขาหมู่บ้านของสมาชิก จำนวน 27 สาขา  ในรอบปีที่ผ่านมาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น  110,224,676.06 บาท

 

 • ธุรกิจการขาย
  สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพื่อจัดการขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทุกปีทางสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตทั้งพืชไร่ และพืชสวนตามแผนงาน ตามฤดูกาล หรือโครงการที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมแบบครบวงจร ซึ่งผลิตผลหลักของอำเภอท่าวังผาได้แก่  ผักกาดเขียวปลี ปาล์มน้ำมัน ลำไย  มะม่วง  และข้าวเปลือก    ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา   35,525,439.78  บาท

 

 • ธุรกิจแปรรูป-โรงงาน
  สหกรณ์ฯได้ก่อสร้างโรงดองแปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์(เงินกู้ยืม) และจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(เงินอุดหนุนให้เปล่า) ในการก่อสร้างโรงดองพืชผลการเกษตรขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และลึก 3 เมตร จำนวน 60 บ่อดอง สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูปออกจำหน่าย คือผักกาดเขียวปลี และอื่น ๆ ตามที่โรงงาน หรือตลาดต้องการ ได้ครั้งละ   1,500,000 กิโลกรัม  ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาทางสหกรณ์ ได้ทำการดองแปรรูปผลผลิตผลการเกษตร คือ ผักกาดเขียวปลีที่รวบรวมจากสมาชิกหกรณ์ โดยดองแปรรูปเป็นผักแช่เขียวและผักดองสุก เพื่อส่งต่อให้กับบริษัทเอกชนออกจำหน่ายต่อคือบริษัท สันติภาพฮั่วเพ้ง จำกัด(ตรานกพิราบ) 
  นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังมีโรงอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ สามารถรองรับข้าว และข้าวโพดได้ครั้งละ 8 ตัน หรือวันละ 30 ตัน โรงผสมอาหารสัตว์ ผสมครั้งละ 1 ตัน โรงงานผลิตปุ๋ยหมัก ขนาด 2 ตัน 1 โรง และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ งบผู้ว่า CEO ขนาดกลาง จำนวน 1 โรง  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดผสมมูลค้างคาวออกจำหน่าย ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แปรรูปฯมีมูลค่า   3,289,382.26 บาท

 

 • แผนกสวัสดิการสังคม
  ทางสหกรณ์ฯได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม ไว้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและคู่สมรส แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และคู่สมรส เวลาประสบภัยธรรมชาติ กรณีเจ็บป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกับสหกรณ์ได้ตามสิทธิ์/ตามระดับชั้นของสมาชิก ปีละไม่เกิน 4,000 บาท/คน  เวลาประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม  ไฟไหม้  และลมพายุพัด ทางสหกรณ์จะมีเงินกองทุนไว้คอยช่วยเหลือสนับสนุน และเมื่อสมาชิกถึงแก่ชีวิต สมาชิกกองทุนฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน จำนวน  6,271  คน ก็จะช่วยกันบริจาคเงินตามระเบียบเพื่อมอบให้กับทายาทของผู้ที่ถึงแก่ชีวิต รายละประมาณ  125,420.00  บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างปี จ่ายทุนสวัสดิการให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างปีไป ทั้งสิ้น 96 ราย เป็นเงิน  11,975,480.00   บาท
  อนึ่ง ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้จัดกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกประเภทสามัญ กรณีบุตรคนแรก รายละ 500 บาท และจัดกิจกรรมพิธีสูมาคารวะ และกิจกรรมดูแลสมาชิกผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป จำนวน 39 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 78 คน ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกๆ ปี
  นอกจากนั้น ทางสหกรณ์ยังมีการจัดทำประกันชีวิตส่วนบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันคุ้มครองสินเชื่อ กับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ประกันอุบัติเหตุอย่างเดียว กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้กับสมาชิกและคู่สมรสด้วย      

 

               5.    ผลการดำเนินงานในรอบ   3  ปี  (สิ้นสุด 31 มีนาคม)                      หน่วย  :  พันบาท

                             รายการ

        ปี 2557

      ปี 2556

      ปี 2556

  จำนวนกลุ่มสมาชิก                             (กลุ่ม)        

  จำนวนสมาชิกสามัญ                            (คน)

  จำนวนสมาชิกสมทบ                            (คน) 

   ทุนเรือนหุ้น                                       (บาท)

   ทุนสำรอง    

  ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น  

   เงินรับฝากระหว่างปี

   เงินรับฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี

   ธุรกิจสินเชื่อ

  จ่ายเงินกู้ระหว่างปี

  รับชำระหนี้เงินกู้ระหว่างปี

  ต้นเงินคงเหลือเมื่อสิ้นปี

  ดอกเบี้ยพึงชำระระหว่างปี

  ดอกเบี้ยพึงชำระรับระหว่างปี

  ดอกเบี้ยค้างชำระคงเหลือวันสิ้นปี                                                    

  ธุรกิจการซื้อ / สถานีบริการน้ำมัน

  ซื้อสินค้ามาจำหน่าย

  ขายสินค้าระหว่างปี

  ธุรกิจการขาย

  รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก

  ขายผลผลิตผลระหว่างปี

  ธุรกิจแปรรูป

  ต้นทุนการผลิต

  ขายผลิตผลแปรรูประหว่างปี

  แผนกสวัสดิการสังคม

  จ่ายค่ารักษายาบาลแก่สมาชิก

  จ่ายค่าสวัสดิการศพให้แก่ทายาท

  จ่ายร่วมกิจกรรมสาธารณะ

  ปริมาณธุรกิจระหว่างปี 

  ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น

  กำไรสุทธิประจำปี                                        

               39  

           4,215

           2,106 

       84,793.0 

       19,590.2

         5,820.6

     268,523.1   

     229,556.1

 

    191,044.2

    170,031.0

    186,066.9

      15,438.2

      14,812.0

           762.5

      

     126,566.2

     130,792.1

 

        34,023.5

       35,525.49

 

        3,070.5

        3,289.3

 

             51.1

       11,975.4

             46.7

    453,568.3

    373,946.2

         4,822.9

                38  

           4,188

           2,074 

       78,311.4 

       19,109.3

         5,511.8

     251,824.8   

     230,463.9

 

    149,663.8

    117,556.8

    167,910.4

      13,516.3

      13,153.8

           362.5

      

     152,972.1

     159,556.2

 

        3,750.6

        4,230.9

 

        7,343.3

      10,536.5

 

             37.3

       12,666.3

             46.7

    443,154.6

    365,393.5

         4,298.4

               38

          4,118

          2,058

      73,291.6

      18,499.9

        7,119.9

    245,354.9

    222,620.7

 

      110,125.7    

      88,310.1

    136,098.4

      11,028.4

      10,902.3

           208.0        

           

    176,381.2

    183.109.5

          

      13,608.4  

      14,057.0

    

     21,586.8      

     21,660.2

        

           20.3

        7,747.2

            44.6

    477,540.4

     350,593.4  

         2,030.2 

 

  6.   ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง

สหกรณ์สร้างระบบการระดมทุนได้อย่างดีมาก และบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  จนกระทั่งไม่จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น และจาก ธกส. ในการระดมทุน เช่น 

 • การจัดชั้นสมาชิก เริ่มตั้งแต่ปี 2527 - ปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นในการระดมหุ้น ระดมเงินฝาก ซึ่งสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสวัสดิการที่แตกต่างกัน ตามระดับชั้นของสมาชิก
 • การจัดชั้นกลุ่มสมาชิก เริ่มตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน โดยเอาผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสมาชิกที่ทำกับสหกรณ์ระหว่างปี ทำให้แต่ละกลุ่มเกิดการแข่งขันกันในการทำธุรกิจต่อสหกรณ์ ผลดีก็จะตกกับตัวประธานกลุ่มและกลุ่มสมาชิกเอง 
 • ตั้งเป้าหมายในการระดมทุน   เริ่มตั้งแต่ปี 2527 – ปัจจุบัน โดยการกำหนดหุ้นที่สมาชิกจะถือหุ้นเป็นรายคน / รายกลุ่ม / รายปี
 • จัดระบบร้านค้าทั้งด้านการเกษตร สินค้าทั่วไป สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง และสร้างระบบร้านค้าย่อยที่เป็นเครือข่ายให้แก่กลุ่มสมาชิก ปัจจุบันมีอยู่ 7 สาขา และปั้มหลอดตามสาขาหมู่บ้าน อีก 27   สาขา  ทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการซื้อ
 • จัดระบบตลาดข้อตกลงพืชผักและไม้ผล ร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างโรงดองแปรรูปฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นในจังหวัดน่านอีก 7 อำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • จัดทุนสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกที่คลอดบุตรแรกเกิด ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกและคู่สมรส  เวลาประสบภัยธรรมชาติ เวลาเสียชีวิต และจัดงาน/ให้สวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ 
 • ให้การสนับสนุนสังคมและพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.)  
 • ปี 2520   รับโล่รางวัลที่ 1 และป้ายรางวัล จากนายสวัสดิ์  ศรศึก ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ในเขต 6 ในฐานะที่สหกรณ์สามารถก่อสร้างเอนกประสงค์เสร็จก่อนสหกรณ์อื่นในเขต 6 ขณะนั้น
 • 11 พฤษภาคม 2532 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2532 (ครั้งที่  1)  
 • 13 กรกฎาคม 2536  สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบตามโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเชิงธุรกิจ  เพื่อนำไป                                 เผยแพร่และพัฒนา การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรอื่น และเพื่อจะเป็นหนทางนำไปสู่การดำเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์  กับธุรกิจเอกชน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2539  ประธานกรรมการ(นายยงยุทธ  แวหงษ์) ได้รับโล่รางวัล กรรมการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2539    ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2539  ผู้จัดการใหญ่(นายวินัย  หารต๊ะ)  ได้รับโล่รางวัล ผู้จัดการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2539     ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ     
 • 26 กุมภาพันธ์ 2540 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ของภาคเหนือประจำปี 2540
 • 9 พฤษภาคม 2540 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2540 (ครั้งที่   2)  
 • 26 กุมภาพันธ์ 2545  สหกรณ์ได้รับโล่รางวัลในงานวันสหกรณ์แห่งชาติในฐานะ “สหกรณ์สามารถดำเนินการเป็นที่ยอมรับในขบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง” จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 1  มกราคม  2548  สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของจังหวัด
 • ปี 2550   สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เป็นสหกรณ์ที่มีแนวทางการปฎิบัติที่ดี  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นสากล(CQM) ของจังหวัดน่าน
 • 26   กุมภาพันธ์  2550 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ของภาคเหนือประจำปี 2550
 • 10  พฤษภาคม 2550  สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550 (ครั้งที่  3)
 • 3  ธันวาคม 2550  สหกรณ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชนะเลิศ   “ คนดีศรีเกษตร “ ด้านสถาบันเกษตรกร  จากคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปี  2551   สหกรณ์ฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบนำร่องในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน(ปี 2551-2555)
 • ปี 2552  สหกรณ์ฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ( Cooperative Quality Award : CQA) โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ฯที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการทำงาน   ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลา  5  ปี(พ.ศ. 2552 - 2556) คือ    

 ระยะที่   1   Short Term     :   ช่วงของการรณรงค์(1 ปี)

 ระยะที่   2   Midium Term   :  ช่วงปรับปรุง – ผลักดัน(2 – 4 ปี)

 ระยะที่   3   Long  Term     :   สหกรณ์ที่เป็นเลิศ( 4 ปี ขึ้นไป)

 • ปี 2554  สหกรณ์ฯได้รับโล่เกียรติบัตร สหกรณ์นำร่องที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โครงการ CQA หมวดที่ 6 จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในงาน “สหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี “   
 • ปี 2558    สหกรณ์ฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ของจังหวัดน่าน

 

7. ปัจจัยที่ทำให้สหกรณ์ประสบผลสำเร็จ                 

1) สมาชิกสหกรณ์ มีความสำนึกในการเป็นเจ้าของสหกรณ์และมีความเชื่อมั่นว่าสหกรณ์สามารถที่จะยึดเป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของตนได้  จึงมีความภักดีกับ

สหกรณ์ ให้ความร่วมมือและอุดหนุนกิจการ และธุรกิจของสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อสหกรณ์

2) คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นกรรมการฝ่าย อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความจำเป็น      มีความ-

เสียสละไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องในทางมิชอบ มีความสามัคคีพร้อมเพรียงในการทำงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยดี และนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน  มีแผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

3) ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความรู้ความสามารถ รู้จักงานในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลาให้กับงานของสหกรณ์ บริการสมาชิกด้วยความจริงใจ ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีและปฏิบัติงานตามแผนงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการสหกรณ์ที่กำหนดไว้  และนำเอาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์(CQA)มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง              

4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์สามารถพึ่งตนเองได้ แนะนำให้ทางสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นนักประสานงานที่ดี   

                          

8.  โครงการในอนาคตของสหกรณ์

1.  สร้างเตาอบพลังหมุนเวียน ขนาด 120 ตัน(12 ชุด)        งบประมาณฯ       15,000,000 บาท

2  สร้างอาคาร โรงอบรมควัน สถานที่รับซื้อยางพารา       งบประมาณฯ         5,000,000 บาท

3. ติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ติดตั้งระบบจานปั้นเม็ด ขนาด 4 เมตร ที่ใส่วัตถุพร้อมขึ้นปั้น สายพานลำเลียง พร้อมทำท่ออบร้อนและอบเย็น งบประมาณ  2,000,000 บาท

4. ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่โรงดองแปรรูปพืชผลการเกษตรของสหกรณ์ฯ งบประมาณ         300,000.00 บาท                                                                       

5. สร้างสำนักงานใหม่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานที่ ทันสมัย และปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงานสหกรณ์         งบประมาณ      15,000,000  บาท

6. ปรับปรุงเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เปลี่ยนหัวเผาจากระบบดีเซล เป็นแกลบ และ ซังข้าวโพด                                                                            งบประมาณ       500,000 บาท         

 7.  จัดซื้อถังบรรจุผัก ขนาด 120 ลิตร เพิ่มอีก จำนวน 300 ใบ     งบประมาณ       90,000 บาท

 8. ซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เพื่อดัดแปลงเป็นรถจัดส่งน้ำมันฯ  1 คัน  งบประมาณ     800,000 บาท

 9. ซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างสหกรณ์เพื่อขยายกิจการ 52/2/35 ไร่  งบประมาณ 50,000,000 บาท    

10. ซื้อ หรือสร้างสถานีบริการ จำหน่ายแก๊ส NGV และ LPG    งบประมาณ   5,000,000 บาท    

11. ซื้อรถบรรทุก 4  ล้อ เพื่อดัดแปลงเป็นรถจัดส่งน้ำมันฯ 1 คัน งบประมาณ     800,000 บาท

12. ซื้อถังบรรจุผัก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ                     งบประมาณ        90,000 บาท

13. ต่อเติมหลังคาบ่อดองผักทางทิศใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 114 เมตร งบประมาณ 600,000 บาท

14. ซื้อเครื่องคัดร่อนเกรดลำไย จำนวน 1 เครื่อง                        งบประมาณ        75,000 บาท 

15. ปรับปรุงบ้านพัก จนท. สหกรณ์ และที่เก็บเครื่องสำรองไฟ งบประมาณ     100,000 บาท

16. ซื้อรถยนต์ 4  ล้อ ขนาด 7 ที่นั่งไว้ใช้ในกิจการสหกรณ์ 1 คัน งบประมาณ 1,600,000 บาท

17. ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดงานสหกรณ์(CQA) ปี 2551-ปัจจุบัน

     อย่างต่อเนื่องฯ

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

ลำดับที่

         ชื่อ  -  สกุล

         ระยะเวลา

       หมายเหตุ

     1.

นายยงยุทธ        แววหงษ์

  9 .. 2516 – 12 .. 2544

  เสียชีวิต 12 .. 44

     2.

นายสมยศ         ภิราญคำ

24 .. 2544 –  27 .. 2546

 

     3.

นายประหยัด     ศิริ

28 .. 2546 –  16 .. 2548

 

     4

นายสมยศ         ภิราญคำ

17 .. 2548  –  17 ส.ค. 2552

 

     5.

นายสุทัศน์       อุทธิยา

18 ส.ค. 2552   -  15  ส.ค. 2556

 

     6.

นายวิทูรย์        พุฒหมื่น

16 ส.ค. 2556   -   ปัจจุบัน

 

 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

 ลำดับที่

        ชื่อ  -  สกุล

            ระยะเวลา

       หมายเหตุ

     1.

นางสาวทรงศรี  ด่านสวัสดิ์

  1 เม.. 2525 – 27 .. 2525

 

     2.

นางกัลยาณี     ทับทิมแดง

28 ..  2525 –  2 .. 2526

รักษาการในตำแหน่ง

     3.

นางจิราวรรณ    เมธา

  3 .. 2526  – 30 .. 2530

 

     4.

นายวินัย           หารต๊ะ

16 .. 2530  –  ปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

สหกรณ์อำเภอท่าวังผา

ลำดับที่

         ชื่อ  -  สกุล

               ระยะเวลา

         หมายเหตุ

     1.

นายจรัญ         สำเนียง

   9 ก.ย. 2518  – 31 ต.ค 2519

 

     2.

นายแสวง        แปงใจ

   1  พ.ย. 2519 –  2 .. 2525

 

     3.

นายปัญญา      ทับทิมแดง

   3 พ... 2525 –  14 มิ.ย. 2525

รักษาการในตำแหน่ง

     4

นายประภาส ธรรมรัตน์พงษ์

 15 มิ.ย. 2525 – 31 ธ.ค. 2525 

 

     5.

นายปัญญา      ทับทิมแดง

  1 ม.ค. 2526 – 14 ก.พ. 2526

รักษาการในตำแหน่ง

     6.

นายประสิทธิ์   อภัยวาทิน

15 ก.พ. 2526 –  6 .. 2527

 

     7.

นายสมชิน        วิจิตรสุข

  7 .. 2527 –  12 .. 2539

 

     8

นายพีระพงษ์   ประเสริฐกุล

13 .. 2539  –  30 ก.ย. 2539

 

     9.

นายศักดิ์เดช     ลีวิวัฒน์

  1  ต.ค. 2539 –  8 พ.ย. 2542

 

   10.

นายปัญญา      ทับทิมแดง

  9  พ.ย. 2542 – 30 ก.ย. 2546

หลังจากนั้นว่างเว้น 5ปี

   11.

นายฟอง         ทิพย์โพธิ์

  2  ต.ค. 2552  – 30 ธ.ค.2552

หลังจากนั้นว่างเว้นฯ

  สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

                              โทร.0 – 5479 - 9060, 755152 – 3 โทรสาร.0 – 5475 – 5572

                               www.cooptp.com   E –Mail : [email protected]                      

                                              “  บริการดี   มีน้ำใจ    กำไรคืน ”          

 

 

 


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707