วันที่ 7 ธันวาคม 2565
คำค้นหา
ใน  
 ออนไลน์ 0 คน
 ผู้เข้าชม   0  คน
ฝ่ายบริหารสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายสหกรณ์
ผลงานดีเด่นที่ได้รับฯ
โครงการในอนาคต
สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ
ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุฯ
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

   เรียนมิตรรัก แฟนรายการทุกท่าน ตอนนี้ท่านสามารถแนะนำเสียงเพลง และติดชมรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ คลื่น FM 98.0 MHz บนเวปไซค์ www.cooptp.com เวปบอร์ด Radio ซึ่งอยู่ทางมุมขวามือใต้โลโก้สถานีวิทยุสหกรณ์ฯ และช่องทางลิงค์ต่าง ๆ ด้านซ้ายมือ เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกลิงค์ที่น่าสนใจ เลือกกลุ่มลิงค์ ฟังวิทยุฯ(ความบันเทิง) เลือกวิทยุฯสหกรณ์ท่าวังผา หรือถ้ายังไม่ทันใจ ช่วยกดตรงมาที่ เบอร์ 054 - -687444 ครับ

   สมาชิกมีปัญหา ปรึกษาสหกรณ์

   ขอต้อนรับทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์ของสหกรณ์ฯ www.cooptp.com ด้วยความยินดียิ่ง

   " ยามมีเรารับฝาก ยามยากเราให้ถอน ยามเดือดร้อนเราให้กู้ "

   " บริการดี มีน้ำใจ กำไรคืน "

  

  โครงการเศรษฐกิจสหกรณ์
  จากชมรม สู่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน
  โล่รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
 
กรุงเทพ
 
88.5 F.M. MAX
89.0 Banana F.M.
91.5 Hotwave
93.0 Cool F.M.
94.0 EFM
94.5 Smile Radio
95.5 Virgin Hitz
98.0 Business Radio
102.5 Get Maximum
103.5 Modern Love
104.5 Fat Radio
106.0 Life F.M.
106.5 Greenwave
 
เลือกกลุ่มลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ประจำปี 2563

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด


นางนงเยาว์  เมืองคำ
ผู้จัดการใหญ่


นางมาลี ภิราญคำ
รองผู้จัดการใหญ่

นางกิ่งแก้ว ใบยา
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

นางพวงผกา  ขจรกิตติศักดิ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

นางนัดดา ท้าวฮ้าย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นางบรรณวตี พงษ์สุภษะ
ผู้จัดการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันฯ

นางสาวชนิดาภา   เนตรทิพย์
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน

นายชุมพล ท้าวฮ้าย
ผู้จัดการฝ่ายแปรรูป-โรงงาน

นายสิริวัฒน์ สุทธหลวง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสถานีน้ำมันฯ
สาขาบ้านดอนตัน

นางทัศนีย์ จันต๊ะยอด
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นางลำไย โพธิรังสิยากร
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางประภาพร ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญช


นางพจนาฏ ฆะปัญญา
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางสาวอรัญญา  ไชยสลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอวยชัย พุฒหมื่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวพิมพิกา  บัวอิ่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายชยณัฐ  นิรันรัตน์
เจ้าหน้าที่รายการวิทย

นายณรงค์น้อย  เปาป่า
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อและข้อมูลฯ

นายวัชรินทร์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ประจำสถาน
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

นายทองเปรียว อุดมสุข
พนักงานขับรถขนส่งน้ำมันฯ

นายสุวิชช์ สิทธิ
พนักงานขับรถส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

นางวราพร  ปัญญาโรจนกุล 
พนักงานบริการ

น.ส.ศิรินา กาวิชา
เจ้าหน้าที่การตลาด

นายยุทธภัทร  ปาทิ 
พนักงานขับรถยนต์บรรทุก

นายศุภกฤต  ทะนิต๊ะ 
นักการภารโรง


นายสมบูรณ์  หนูพุฒิ
พนักงานจัดส่งสินค้า 
พนักงานลูกจ้าง

นางสาวรัชดาภรณ์  ใจทิศ  
พนักงานแคชเชียร์

นายดอน ขัติยศ
พนักงานจ่ายน้ำมัน

น.ส.เพ็ญจิต เศวตนัย
พนักงานจ่ายน้ำมัน

นางอรทัย  แซ่อิ้ว  
พนักงานจ่ายน้ำมัน

นางลำดวน อ๊อดลาว
พนักงานจ่ายน้ำมัน

นางกาญจนา สุทธหลวง
พนักงานจ่ายน้ำมัน


นางสาวณิชนันทน์ สุฤทธิ์
  พนักงานจ่ายน้ำมัน


น.ส.จิรัชญา ปาโน
พนักงานจ่ายน้ำมัน


นางสาวรัชนีย์พร  ธนะขว้าง 
พนักงานจ่ายน้ำมัน


นายประยงค์ หมื่นจันทร์
ยามรักษาการณ์ตลาดกลาง


นางเฮือง สมจารย์
แม่บ้านสถานีบริการสถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

นายสมัคร ชัยมงคล
ยามรักษาการณ์
สถานีบริการน้ำมัน
สาขาบ้านดอนตัน


สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ 0-5479-9060 , 0-5475-5152 โทรสาร 0-5479-9707